Cikánské karty na listopad 2014

02.11.2014 13:30

Ztráta

Tato karta značí, že něco nového přijde, aby nám nahradilo staré.

Je hodně o tom, co odejít má a někdy i za bolestnou ztrátu,

ale dít se tak musí.

Vztahy

Někdy nechápeme, proč vznikají situace,

že máme tak strašnou smůlu a přejeme si ji prolomit.

Věřte, že po každé smůle, přichází štěstí a nová láska.

Práce

Dokonejte, co máte a řiďte se tím, co vnímáte jako dobré.

Karta hodně věcí ztěžuje, jednejte s rozmyslem.

Zdraví

Někdy přijde čas, kdy jsme bezradní, ale musíme si uvědomit,

že vše má svůj čas, někdo více, někdo méně, přijímejte ztráty.