Cikánské karty na říjen 2014

02.10.2014 20:20

Karta smrt

Tato karta sama o sobě znamená změnu, možná změnu,

která se vám nemusí líbit. Neznamená však smrt fyzickou,

spíše přináší změny k vám do osobního života.

Díky tomu, že za touto kartou stojí karta daru, tak to neznamená přímou smrt.

Jde o spíše symboliku, změnu starého myšlení na nové.

Vztahy

Změny mohou být vážnější a komplikovanější, než myslíte, ale karta ukazuje,

že tak se má stát, aby začalo něco nového a lepšího.

Práce

Doporučuji zde spíše více opatrnosti. Karta nabádá být pozornější,

protože aniž se nadějete, tak z té práce můžete odejít.

Zdraví

Změňte hodně věcí ve starém způsobu života, protože tak máte teď udělat.

Někdy se vám nechce, ale teď je nutnost pracovat na sobě a

vyhodit to, co vám škodí.